Klimatické kúpele. Tatranské kúpele - TATRANSKÉ KÚPELE Horný Smokovec

JEDINÉ TATRANSKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
Prejsť na obsah

Procedúry
     Klimatoterapia
        
Klimatoterapia je fyzikálna liečba, využívajúca účinné faktory klímy. Vysokohorská klíma sa vyznačuje dostatkom slnečného svitu, čistým vzduchom, teplotnou inverziou, výskytom určitého počtu negatívnych iónov a obsahom aerosólov v ovzduší.
Najdôležitejšou procedúrou je klimatoterapia, t. j. organizovaný skupinový pobyt na vzduchu, trvajúci najmenej dve hodiny pod dozorom odborného personálu.
    Liečebná rehabilitácia
        
 
Neoddeliteľnou súčasťou liečby je pohybová liečba, predovšetkým dýchacia gymnastika a celková športová aktivita. Dýchacia gymnastika je súbor cvičení zameraných na dýchanie, najmä na jeho rytmus a hĺbku dychu. Posilňujú sa dýchacie svaly, nacvičuje bránicové dýchanie. Využívame skupinovú aj individuálnu liečbu. Deti cvičia s rôznymi pomôckami, napríklad s fit loptou, na rebrinách alebo s rôznymi druhmi rehabilitačných pomôcok. Pre deti do 6 rokov máme sériu špeciálnych cvičení, kde hravou formou nadobúdajú správne dýchacie návyky, učia sa dýchať nosom a vysmrkať nos. Špeciálnymi polohovacími a naklepávacími technikami na fit lopte pomáhame lepšiemu prekrveniu tkanív hrudníka, mobilizácii a následnému vykašľaniu hlienov.
 
Rehabilitácia je komplexný proces, ktorý zlepšuje priebeh ochorenia a urýchľuje zaradenie pacienta do života.
    Fitness centrum
        
Tu si deti môžu zlepšiť celkovú kondíciu. Všetky cvičenia sú pod odborným dohľadom. Fitness môžu využívať aj sprievodcovia.
    Inhalačná liečba
        
Vďaka  nej vieme liečebnú látku „dopraviť“ aj do tých najmenších priestorov  dýchacieho systému. Dochádza k skvapalneniu hlienov, uľahčeniu  vykašliavania. Tým, že k inhalácii používame predovšetkým liečivú  minerálnu vodu, nie sú pacienti zaťažení chemickými látkami.
   Elektroliečba
               
Využíva striedavý prúd nízkej a strednej frekvencie, vysokofrekvenčný prúd a elektromagnetickú energiu. V našom zariadení používame prístroje, ktoré možno využiť pri viacerých ochoreniach.
    Svetloliečba
        
Používame  solux a bioptron. Pri tejto liečbe sa využíva viditeľná aj neviditeľná  časť svetelného spektra. Ovplyvňuje zápalové procesy, urýchľuje hojenie.
    Horské slnko
        
Horské slnko sa využíva na prehrievanie nosných dutín.
Ultrafialové žiarenie a jeho tepelné pôsobenie zvyšuje obranyschopnosť organizmu.
    Vodoliečebná procedúra - plávanie

Plávanie je vhodný šport, sú pri ňom zapojené všetky svalové skupiny, dôležitá je správna koordinácia dýchania. Hravou formou sa dieťa učí dýchať nosom. Naši pacienti využívajú bazény v okolitých zariadeniach.
     
    Fínska sauna

Striedaním tepla a chladu dochádza k prekrveniu celého tela, mobilizuje sa imunitný aj endokrinný systém. Organizmus sa potením zbavuje škodlivín. Súčasťou suchej sauny je aj svetelná terapia. Svetelné spektrum - červená, oranžová, žltá, modrá, zelená a fialová blahodarne pôsobia na organizmus. Teplota v suchej saune je závislá od  veku dieťaťa.
    Infrasauna

Pri tejto liečebnej procedúre sa pôsobením tepla a následnom prekrvení ohrievaného miesta uľahčí odkašliavanie, uvoľňujú sa svalové kŕče, stuhnutie svalov a kĺbov. Zlepší imunitný systém, stimuluje endorfíny v mozgu, posilní celkové zdravie a odolnosť voči chorobám.

    Parná a soľná sauna

 
V parnej saune je teplota do 80° C a vlhkosť vzduchu od 70 % do 90 %. Do pary pridávame prírodné vonné esencie.
 
Pri pobyte v soľnej saune sa vdychuje treťohorná morská voda z Podhájskej. Má vynikajúci vplyv na organizmus.

    Odpočiváreň

 
Súčasťou saunovania je aj odpočinok v odpočivárni pri relaxačnej hudbe.


    Masáže
 

Masážnymi technikami jednotlivých častí tela dosahujeme prekrvenie a uvoľnenie svalstva. Pacienti nadobúdajú pocit uvoľnenia a pohody.
        

    Pohybové aktivity

 
Všetky pohybové aktivity sú pod odborným dozorom. K dispozícii máme futbalové, volejbalové, basketbalové ihrisko a tenisový kurt. V zimnom období deti korčuľujú, sánkujú a lyžujú. Počas liečenia u nás dochádza k celkovej zmene režimu (dietetického, pohybového), deti trávia všetok voľný čas vonku, nesedia pri televízoroch a za počítačmi. To výraznou mierou ovplyvňuje ich zdravotný stav. Po návrate domov trpia menším počtom (alebo žiadnym) infektov, znižuje sa spotreba liekov. Rodičia nie sú nútení ostávať s dieťaťom doma – čo má nesporne aj ekonomický efekt. Deti nevymeškávajú vyučovanie a sú celkovo pozitívne naladené.
        

Návrat na obsah