CENNÍK. Cena za pobyt v kúpeľoch - TATRANSKÉ KÚPELE Horný Smokovec

JEDINÉ TATRANSKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
Prejsť na obsah

Pacientov nad 12 rokov prijímame na liečenie len bez sprievodcu (okrem prípadov schválených zdravotnou poisťovňou)
Pacientov bez návrhu prijímame len na celý pobyt, t.j. 21 dní.

CENNÍK platný od 1.1.2024


Cenník pobytu
SPRIEVODCU DIEŤAŤA
ZMENA CIEN VYHRADENÁ
Sprievodca dieťaťa schválený poisťovňou
v cene je plná penzia
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Liečebné domy:
Lúč
28
28
28
28
*
*
*
*
*
28
28
28
Sosna  A5, 6, 7, 8
33
33
33
33
37
37
37
37
37
33
33
33
Sosna A1, 2, 3, 4
Sosna B1 až B7  
Smrek C
36
36
36
36
42
42
42
42
42
36
36
36
Sprievodca dieťaťa samoplatca
v cene je plná penzia
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Liečebné domy:
Lúč
34
32
32
32
*
*
*
*
*
32
32
32
Sosna  A5 ,6, 7, 8
37
37
37
37
37
42
42
42
42
37
37
37
Sosna A 1, 2, 3, 4 Sosna B1 až B7  
Smrek C
40
40
40
47
47
47
47
47
47
40
40
40
* v liečebnom dome Lúč v mesiacoch máj, jún, júl, august a september ubytovanie len pre samostatné deti bez sprievodcu
Ceny sú uvedené v eurách za jeden deň pobytu

Cenník
UBYTOVANIA A SLUŽIEB
ZMENA CIEN VYHRADENÁ
Poplatok
za parkovanie
na celý pobyt
  10
Príplatok sprievodcu za bezlepkovú alebo bezlaktózovú diétu (povinnosť predložiť doklad od lekára)
  1,50
Poplatok za vydanie potvrdenia
  1 za jedno potvrdenie
Pranie
(vlastný prášok)
2 za jedno pranie
Ubytovanie dospelá osoba
  20 € / osoba /noc
Ceny sú uvedené za jeden deň pobytu


Cenník pobytu
DIEŤAŤA
ZMENA CIEN VYHRADENÁ
Dieťa schválené poisťovňou:
v cene je liečenie,
strava, ubytovanie, procedúry
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
setember
október
november
december
Liečebné domy
Lúč, Sosna, Smrek
1,70 za deň pobytu

5,10 za celý pobyt dieťaťa, ak ste v hmotnej núdzi
Dieťa bez návrhu na liečenie, bez procedúr (ako súrodenec liečeného dieťaťa)

dieťa od 0 do 1 rokov

4,50 za deň pobytu bez stravy

dieťa od 1 do 3 rokov

12 za deň pobytu vrátane celodennej stravy
dieťa od 4 do 6 rokov
14 za deň pobytu vrátane celodennej stravy
dieťa od 7 do 10 rokov
20 za deň pobytu vrátane celodennej stravy
dieťa od 11 do 15 rokov
24 za deň pobytu vrátane celodennej stravy
Dieťa bez návrhu na liečenie

 50 za deň pobytu, v cene je liečenie, strava, ubytovanie a procedúry


DĹŽKA POBYTU
Dĺžka pobytu dieťaťa schváleného poisťovňou je 21 dní (VŠZP a Dôvera) a 28 dní (UNION)
HMOTNÁ NÚDZA
Ak ste v hmotnej núdzi, prineste si so sebou Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke z Úradu práce soc. vecí a rodiny.
Po jeho predložení budeme Vášmu dieťaťu účtovať poplatok len za prvé 3 dni pobytu = 5,10 €. Pre sprievodcu toto potvrdenie neplatí.

U nás môžete využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa
LIEČEBNÉ DOMY

LÚČ

kúpeľňa a WC pre všetky izby je na chodbe

SOSNA A5 až A8

kúpeľňa a WC je spoločná pre pre dve izby
SOSNA A1 až A4
SOSNA B1 až B7
SMREK C1 až C10
izby majú vlastnú kúpeľňu a WC
Návrat na obsah