CENNÍK. Cena za pobyt v kúpeľoch - TATRANSKÉ KÚPELE Horný Smokovec

Kúpele Horný Smokovec
JEDINÉ TATRANSKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
Prejsť na obsah
Cenník pobytu
SPRIEVODCU DIEŤAŤA
za jeden deň s plnou penziou
platný od 1. 10. 2022
Sprievodca dieťaťa schválený poisťovňou
v cene je plná penzia
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Liečebné domy:
Lúč
15,50
15,50
15,50
15,50
15,50
15,50
*
*
15,50
20,50
20,50
20,50
Sosna  A5, 6, 7, 8 Smrek C 8
20,50
20,50
20,50
20,50
26
26
26
26
26
25,50
25,50
25,50
Sosna A1, 2, 3, 4
Sosna B1 až B7  
Smrek C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
22,50
22,50
22,50
22,50
28
28
28
28
28
27,50
27,50
27,50
Sprievodca dieťaťa samoplatca
v cene je plná penzia
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Liečebné domy:
Lúč
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
*
*
20,50
25,50
25,50
25,50
Sosna  A5 ,6, 7, 8 Smrek C 8
25,50
25,50
25,50
25,50
31
31
31
31
31
28
28
28
Sosna A 1, 2, 3, 4 Sosna B1 až B7  
Smrek C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
27,50
27,50
27,50
27,50
33
33
33
33
33
30
30
30
* v liečebnom dome Lúč v júli a v auguste ubytovanie len pre samostatné deti bez sprievodcu
Ceny sú uvedené v eurách za jeden deň pobytu

Cenník
UBYTOVANIA A SLUŽIEB
platný od 1. 10. 2022
Cena za ubytovanie bez stravy
 15
Cena za ubytovanie so stravou
 30
Celodenná strava
 15
Manžel(ka) na samostatnom lôžku
  Podľa cenníka samoplatcu
Manžel(ka) na prístelke (so stravou)
 25,50
Príplatok sprievodcu za diétu
(doklad od lekára)
  1,50
Poplatok za vydanie potvrdenia
  1 za jedno potvrdenie
Pranie
(vlastný prášok)
  2 za jedno pranie
Ceny sú uvedené za jeden deň pobytu


Cenník pobytu
DIEŤAŤA
za jeden deň s plnou penziou
platný od 1. 10. 2022
Dieťa schválené poisťovňou:
v cene je liečenie,
strava, ubytovanie, procedúry
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
setember
október
november
december
Liečebné domy
Lúč, Sosna, Smrek
1,70 za deň pobytu

5,10 za celý pobyt dieťaťa, ak ste v hmotnej núdzi

Dieťa bez návrhu na liečenie, bez procedúr (ako súrodenec liečeného dieťaťa)


dieťa od 0 do 1 rokov

5 za deň pobytu vrátane celodennej stravy

dieťa od 1 do 3 rokov

8 za deň pobytu vrátane celodennej stravy
dieťa od 4 do 6 rokov
10 za deň pobytu vrátane celodennej stravy
dieťa od 7 do 10 rokov
16 za deň pobytu vrátane celodennej stravy
dieťa od 11 do 15 rokov
22 za deň pobytu vrátane celodennej stravy
Dieťa bez návrhu na liečenie, v cene je liečenie, strava, ubytovanie a procedúry
Liečebné domy
Lúč, Sosna, Smrek
46 za deň pobytu


DĹŽKA POBYTU
Dĺžka pobytu dieťaťa schváleného poisťovňou je 21 dní (VšZP a Dôvera) a 28 dní (UNION)
HMOTNÁ NÚDZA
Ak ste v hmotnej núdzi, prineste si so sebou Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke z Úradu práce soc. vecí a rodiny.
Po jeho predložení budeme Vášmu dieťaťu účtovať poplatok len za prvé 3 dni pobytu = 5,10 €. Pre sprievodcu toto potvrdenie neplatí.

U nás môžete využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa
LIEČEBNÉ DOMY

LÚČ

kúpeľňa a WC pre všetky izby je na chodbe

SOSNA A5 až A8

kúpeľňa a WC je spoločná pre pre dve izby
SOSNA A1 až A4
SOSNA B1 až B7
SMREK C1 až C10
izby majú vlastnú kúpeľňu a WC
Návrat na obsah