CENNÍK. Cena za pobyt v kúpeľoch - TATRANSKÉ KÚPELE Horný Smokovec

JEDINÉ TATRANSKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
Prejsť na obsah
V čase od 21. 12. 2023 do 16. 1. 2024
budú Kúpele Horný Smokovec, s.r.o. zatvorené.

Od 8. 1. 2024 v čase  od 10:00 do 12:00,
bude na t. č.  0902 650 800  
informovať pracovníčka prijímacej kancelárie.


Pacientov nad 12 rokov prijímame na liečenie len bez sprievodcu (okrem prípadov schválených ZP)
Pacientov bez návrhu prijímame len na celý pobyt, t.j. 21 dní.

CENNÍK platný do 31.12.2023

Cenník pobytu
SPRIEVODCU DIEŤAŤA
za jeden deň s plnou penziou
ZMENA CIEN VYHRADENÁ
Sprievodca dieťaťa schválený poisťovňou
v cene je plná penzia
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Liečebné domy:
Lúč
22
22
22
22
*
*
*
*
*
26
26
26
Sosna  A5, 6, 7, 8
26
26
26
26
30
35
35
35
35
31
31
31
Sosna A1, 2, 3, 4
Sosna B1 až B7  
Smrek C
28
28
28
28
33
40
40
40
40
34
34
34
Sprievodca dieťaťa samoplatca
v cene je plná penzia
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Liečebné domy:
Lúč
26
26
26
26
*
*
*
*
*
30
30
30
Sosna  A5 ,6, 7, 8
31
31
31
31
35
40
40
40
40
35
35
35
Sosna A 1, 2, 3, 4 Sosna B1 až B7  
Smrek C
33
33
33
33
38
45
45
45
45
38
38
38
* v liečebnom dome Lúč v mesiacoch máj, jún, júl, august a september ubytovanie len pre samostatné deti bez sprievodcu
Ceny sú uvedené v eurách za jeden deň pobytu

Cenník
UBYTOVANIA A SLUŽIEB
ZMENA CIEN VYHRADENÁ
Poplatok
za parkovanie
na celý pobyt
  10
Príplatok sprievodcu za bezlepkovú alebo bezlaktózovú diétu (povinnosť predložiť doklad od lekára)
  1,50
Poplatok za vydanie potvrdenia
  1 za jedno potvrdenie
Pranie
(vlastný prášok)
  2 za jedno pranie
Ceny sú uvedené za jeden deň pobytu


Cenník pobytu
DIEŤAŤA
za jeden deň s plnou penziou
ZMENA CIEN VYHRADENÁ
Dieťa schválené poisťovňou:
v cene je liečenie,
strava, ubytovanie, procedúry
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
setember
október
november
december
Liečebné domy
Lúč, Sosna, Smrek
1,70 za deň pobytu

5,10 za celý pobyt dieťaťa, ak ste v hmotnej núdzi
Dieťa bez návrhu na liečenie, bez procedúr (ako súrodenec liečeného dieťaťa)

dieťa od 0 do 1 rokov

4,50 za deň pobytu bez stravy

dieťa od 1 do 3 rokov

10 za deň pobytu vrátane celodennej stravy
dieťa od 4 do 6 rokov
12 za deň pobytu vrátane celodennej stravy
dieťa od 7 do 10 rokov
18 za deň pobytu vrátane celodennej stravy
dieťa od 11 do 15 rokov
22 za deň pobytu vrátane celodennej stravy
Dieťa bez návrhu na liečenie

 46 za deň pobytu, v cene je liečenie, strava, ubytovanie a procedúry


DĹŽKA POBYTU
Dĺžka pobytu dieťaťa schváleného poisťovňou je 21 dní (VšZP a Dôvera) a 28 dní (UNION)
HMOTNÁ NÚDZA
Ak ste v hmotnej núdzi, prineste si so sebou Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke z Úradu práce soc. vecí a rodiny.
Po jeho predložení budeme Vášmu dieťaťu účtovať poplatok len za prvé 3 dni pobytu = 5,10 €. Pre sprievodcu toto potvrdenie neplatí.

U nás môžete využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa
LIEČEBNÉ DOMY

LÚČ

kúpeľňa a WC pre všetky izby je na chodbe

SOSNA A5 až A8

kúpeľňa a WC je spoločná pre pre dve izby
SOSNA A1 až A4
SOSNA B1 až B7
SMREK C1 až C10
izby majú vlastnú kúpeľňu a WC
Návrat na obsah