vybavienie liečby pre dieťa. Nárok na kúpele pre deti - TATRANSKÉ KÚPELE Horný Smokovec

JEDINÉ TATRANSKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
Prejsť na obsah
   Ako požiadať o liečbu
Liečený pobyt hradí poisťovňa
Pobyty aj pre samoplatcov
Ak vaše dieťa trpí často zápalovými alebo alergickými ochoreniami dýchacích ciest, môžeme vám pomôcť v našich kúpeľoch v Hornom Smokovci. Liečebný pobyt plne hradí zdravotná poisťovňa. Uhrádzate iba poplatok za služby, 1,70 eur/deň.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť vám vypíše odborný lekár alebo pediater.

Pacient musí byť  vedený aspoň 1 rok v odbornej ambulancii a dodržiavať medikamentóznu liečbu ordinovanú odborným lekárom.

Vypísaný návrh lekár zašle do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Po odsúhlasení kúpeľnej liečby kúpeľnou komisiou dostanete poštou „Oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti v skupine A“.

V dostatočnom predstihu dostanete od nás predvolanie na kúpeľnú liečbu s termínom nástupu alebo si ho môžete dohodnúť telefonicky v našej prijímacej kancelárii.

Buďte iniciatívni. Žiadajte svojho lekára o kúpeľnú liečbu pre vaše dieťa.
   Vybavenie opakovanej liečby

Vážení rodičia, ak máte záujem opakovane, alebo každoročne absolvovať liečebný pobyt v našich kúpeľoch odporúčame Vám dodržiavať nasledovné:

- Minimálne dvakrát ročne navštíviť odborného lekára

- Minimálne raz ročne vybrať predpísaný liek na príslušnú diagnózu

Návrh na kúpeľnú starostlivosť môže odporučiť, alebo vypísať:
  • alergológ
  • imunológ
  • pneumoftizeológ
  • ORL
  • všeobecný lekár pre deti a dorast
Návrat na obsah