KÚPELE HORNÝ SMOKOVEC - TATRANSKÉ KÚPELE Horný Smokovec

JEDINÉ TATRANSKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
Prejsť na obsah
Kúpele Horný Smokovec
 priamo vo Vysokých Tatrách
Pobyty pre samostatné deti
aj pre deti so sprievodcom
Aj po prekonaní ťažších foriem pľúcnych chorôb (zápal pľúc, Covid, a iné) sa vo vysokohorskom prostredí Tatier organizmus ľahšie a rýchlejšie zotavuje.
Ťažké formy ochorení pľúc sa vo Vysokých Tatrách liečia už viac ako 80 rokov.
Objavte bezpečie
v čistom prostredí Vysokých Tatier
Liečebný pobyt hradí zdravotná poisťovňa
Pobyty aj pre samoplatcov
Pre deti od 3 do 18 rokov
Deti môžu liečebný pobyt absolvovať
aj sami

Pobyty aj pre sprievodcov detí a súrodencov liečeného dieťaťa
24 hodinová lekárska starostlivosť
Návrat na obsah