O KÚPEĽOCH. Kúpele pre deti - TATRANSKÉ KÚPELE Horný Smokovec

JEDINÉ TATRANSKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
Prejsť na obsah

Keď príroda lieči
základné informácie
  
Deti môžu prísť samostatne alebo s rodičom. Záležať si dávame aj na domácej kuchyni (varíme aj pre deti so špeciálnou stravou) a popri zdravotných benefitoch myslíme aj na kultúrny, športový a voľnočasový program. Deti sa môžu vyblázniť na futbalovom, basketbalovom a volejbalovom ihrisku alebo na tenisovom  kurte. Nechýbajú ani detské ihriská so šmykľavkami, preliezačkami, pieskoviskom, záhradné ohnisko a oddychový altánok. Kúpele majú vlastné  fitnesscentrum a sauny. O malých pacientov sa stará tím lekárov a  ošetrovateľov. Nezabúda sa pritom na školské povinnosti. Súčasťou  kúpeľov je základná a materská škola, deti ich navštevujú v dopoludňajších hodinách.
Je vaše dieťa často choré a neustále vymeškáva zo školy? Opakovane berie antibiotiká, no napriek tomu sa kašeľ stále vracia? Faktom je, že malých pacientov a tínedžerov, ktorých trápia ochorenia dýchacích ciest alebo alergie, je z roka na rok viac. Čo tak vymeniť tabletky a beznádej za detský raj plný zdravia, relaxu a zábavy?


Sme najvyššie položenými kúpeľmi pre deti a mládež (960 m n.m.) na Slovensku. Chodia k nám pacienti vo veku od 3 do 18 rokov. Základom liečby je klimatoterapia, teda kombinácia jedinečnej horskej klímy, čistého vzduchu a slnečného svitu. K posilneniu imunity prispievajú aj rehabilitácie. Pomohli sme už 23 tisíckam pacientov. Väčšina z nich má menej zdravotných ťažkostí, berie menej liekov a má menej vynechaných vyučovacích hodín.
  História kúpeľov
     

Na  základe liečivých účinkov tatranskej klímy, neobyčajnej čistoty  vzduchu, vysokých hodnôt slnečného svitu vybudovali a situovali liečebňu  MUDr. Jan Opatrný (narodený v roku 1900 vo Vodňanoch) a jeho manželka  Zdenka Opatrná, rod. Karásková (narodená v roku 1901 v Prahe) práve v  tejto lokalite.
       
MUDr.Opatrný  sa zaoberal lekárskou starostlivosťou, jeho manželka prevádzkou  sanatória. Tieto i ďalšie typické prvky vysokohorského podnebia  vytvárali a vytvárajú vhodné prostredie pre liečbu pacientov. Liečebňa  dali do prevádzky v roku 1928. Bola veľmi moderne a nadštandardne  zariadená. Liečili v nej pacientov s tuberkulóznymi ochoreniami.
Po  vojne v roku 1948 bola liečebňa  znárodnená. Vzniklo preventórium pre  deti tuberkulóznych rodičov s  názvom Detská ozdravovňa Horný Smokovec. V  roku 1971 sa zmenila na  zariadenie slúžiace na liečbu detí s  ochoreniami dýchacích ciest. Bola  súčasťou Československých, neskôr  Slovenských štátnych kúpeľov.
       
Ku   dňu 1.1.1997 bola budova liečebne na základe uplatnenia reštitučného   nároku vrátená dedičom pôvodných majiteľov. Vnučky manželov Opatrných   Ing. Karin Frieszová a Mgr. Bibiána Prekopová sa rozhodli zachovať   tradíciu liečebne a pokračovať kontinuálne v liečbe pacientov s   ochoreniami dýchacích ciest.
Návrat na obsah