HISTÓRIA - KÚPELE HORNÝ SMOKOVEC

KÚPELE HORNÝ SMOKOVEC
JEDINÉ TATRANSKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
Prejsť na obsah
  História kúpeľov
     

Na  základe liečivých účinkov tatranskej klímy, neobyčajnej čistoty  vzduchu, vysokých hodnôt slnečného svitu vybudovali a situovali liečebňu  MUDr. Jan Opatrný (narodený v roku 1900 vo Vodňanoch) a jeho manželka  Zdenka Opatrná, rod. Karásková (narodená v roku 1901 v Prahe) práve v  tejto lokalite.
       
MUDr.Opatrný  sa zaoberal lekárskou starostlivosťou, jeho manželka prevádzkou  sanatória. Tieto i ďalšie typické prvky vysokohorského podnebia  vytvárali a vytvárajú vhodné prostredie pre liečbu pacientov. Liečebňa  dali do prevádzky v roku 1928. Bola veľmi moderne a nadštandardne  zariadená. Liečili v nej pacientov s tuberkulóznymi ochoreniami.
Po  vojne v roku 1948 bola liečebňa znárodnená. Vzniklo preventórium pre  deti tuberkulóznych rodičov s názvom Detská ozdravovňa Horný Smokovec. V  roku 1971 sa zmenila na zariadenie slúžiace na liečbu detí s  ochoreniami dýchacích ciest. Bola súčasťou Československých, neskôr  Slovenských štátnych kúpeľov.
       
Ku  dňu 1.1.1997 bola budova liečebne na základe uplatnenia reštitučného nároku vrátená dedičom pôvodných majiteľov. Vnučky manželov Opatrných Ing. Karin Frieszová a Mgr. Bibiána Prekopová sa rozhodli zachovať tradíciu liečebne a pokračovať kontinuálne v liečbe pacientov s ochoreniami dýchacích ciest.
Návrat na obsah