Referencie - TATRANSKÉ KÚPELE HORNÝ SMOKOVEC

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Referencie

pre rodičov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky udelilo licenciu na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení Kúpele Horný Smokovec, s.r.o. s predmetom činnosti - kúpeľná starostlivosť. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28. 10. 1996.

Naše k
úpele pre deti a dorast boli zaradené medzi poskytovateľov zdravotnej. starostlivosti a bol im pridelený kód PZS.

Kúpele Horný Smokovec, s.r.o. sú od roku 1999 členom Asociácie slovenských kúpeľov.

Kúpele spĺňajú personálne a materiálno - technické vybavenie podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. – výnos z 10. 9. 2008 č. 09812/2008 – OL.


MUDr. Alena Urbanová
- odborný zástupca za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- špecializácia v odbore pediatria prvého stupňa od dňa 20.4.1977
-
člen Slovenskej lekárskej komory

MUDr.Štefan Masaryk
     - špecializácia v odbore pediater a prenosné choroby

MUDr. Monika Gáfriková - špecializacia v odbore pediatria

MUDr. Klára Matejková
   - špecializácia v odbore pediatria

MUDr. Alica Bujnová
        - špecializácia v odbore imunológia

MUDr. Eva Moravčíková   - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

MUDr. Beáta Piskáčková   - všeobecné lekárstvo

MUDr. Antónia Stavná      - pediatria

Mária Miškovičová
          - vrchná sestra

Zuzana Ondrušová
           - diplomovaný fyzioterapeut

Gabriela Halčinová
           - fyzioterapeut

Helena Smoleňáková
       - diétna sestra

kolektív 8 zdravotných sestier
,  kolektív 8 pedagógov a vychovávateľov

Od januára 1997 uzavreli Kúpele Horný Smokovec, s.r.o. zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.  

      
Príspevky a dary:


V roku 2005 bol kúpeľom poskytnutý nenávratný finančný príspevok
z prostriedkov Európskej únie
na výstavbu apartmánov pre matky s deťmi.Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky