TATRANSKÉ KÚPELE HORNÝ SMOKOVEC

Ako požiadať o kúpeľnú liečbu
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 

Vysokohorský vzduch lieči

História
Na základe liečivých účinkov tatranskej klímy, neobyčajnej čistoty vzduchu, vysokých hodnôt slnečného svitu vybudovali a situovali liečebňu MUDr. Jan Opatrný (narodený 1900 vo Vodňanoch) a jeho manželka Zdenka Opatrná, rod. Karásková (narodená v roku 1901 v Prahe) práve v tejto lokalite. MUDr.Opatrný sa zaoberal lekárskou starostlivosťou, jeho manželka prevádzkou sanatória. Tieto i ďalšie typické prvky vysokohorského podnebia vytvárali a vytvárajú vhodné prostredie pre liečbu pacientov. Liečebňa bola daná.do prevádzky v roku 1928. Bola veľmi moderne a nadštandardne zariadená. Liečili sa tu pacienti na tuberkulózne ochorenia.
Po vojne v roku 1948 bola liečebňa znárodnená. Vzniklo preventórium pre deti tuberkulóznych rodičov s názvom Detská ozdravovňa Horný Smokovec. V roku 1971 sa reprofilizovala na zariadenie slúžiace na liečbu detí s ochoreniami dýchacích ciest. Bola súčasťou Československých
, neskôr Slovenských štátnych kúpeľov.
Ku dňu 1.1.1997 bola budova liečebne na základe uplatnenia reštitučného nároku vrátená dedičom pôvodných majiteľov. Vnučky manželov Opatrných Ing. Karin Frieszová a Mgr. Bibiána Prekopová sa rozhodli zachovať tradíciu liečebne a pokračovať kontinuálne v liečbe pacientov s ochoreniami dýchacích ciest.
Viac o histórii kúpeľov

JEDINÉ TATRANSKÉ KLIMATICKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
960 metrov nad morom, celoročne otvorené


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky